Αρχεία για 20 Ιανουαρίου 2012

Σύσταση 480 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση »

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, συστήνεται κλάδος Πληροφορικής εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα συστήνονται 288 θέσεις κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Πανεπιστημίων  και 192 θέσεις κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων ΤΕΙ. Η απόφαση προωθείται προς υπογραφή και από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την πρώτη εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης οι […]

Προσλήψεις αναπληρωτών στα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. »

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής. Επίσης, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 4 εκπαιδευτικοί […]

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ08, ΤΕ16.00, ΠΕ16.01, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας,  6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής.