Τρίγωνο

Μέσα από διάφορα σχήματα ξεχωρίσαμε τα τρίγωνα.

Τοποθετήσαμε τα τρίγωνα σε σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Σκεφτήκαμε αντικείμενα που έχουν σχήμα τρίγωνο.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηματίσαμε τρίγωνα με μαρκαδόρους και ξυλάκια.

Σχηματίσαμε τη λέξη «ΤΡΙΓΩΝΟ».

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόψαμε τρίγωνα, τα κολλήσαμε σε χαρτί Α4 και δημιουργήσαμε κάτι που φανταστήκαμε.

3 2 4 2 5 1

Αφήστε μια απάντηση