Κοινωνική Υπηρεσία και Συμβουλευτικός Σταθμός-Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων

.jpg

Σας ενημερώνουμε ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που στοχεύουν στην στήριξη, την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας αλλά και την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής και ψυχικής υγείας με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δήμου Χανίων.

Οι υπηρεσίες, δράσεις και τα προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας πραγματοποιούνται από τη διεπιστημονική ομάδα της Κοινωνικής υπηρεσίας που απαρτίζεται από Επισκέπτρια υγείας, Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π και στα τηλέφωνα 28213 41628-30.