ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την 2η έξαρση της πανδημίας SARS-CoV-2.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ