Ποιός, πού, πότε, πρόβλημα, λύση!

Σε κάθε αφηγηματική ιστορία υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν τη δομή της. Έναν ή παραπάνω κεντρικούς ήρωες, μία τοποθεσία στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα, μία χρονική περίοδο κατά την οποία εξελίσσονται, ένα πρόβλημα που προκύπτει στους ήρωες και μία λύση που δίνεται στο τέλος της ιστορίας. Στο νηπιαγωγείο όταν διαβάζουμε παραμύθια προσπαθούμε πρώτα προφορικά να εντοπίσουμε αυτά τα στοιχεία και στη συνέχεια να τα αποτυπώσουμε στο χαρτί.

ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΛΥΣΗ

 

Προτεινόμενη δραστηριότητα:

Διαβάστε την αγαπημένη σας ιστορία και συζητήστε με τα παιδιά για τα πέντε αυτά στοιχεία της. Στη συνέχεια εντοπίστε τον τίτλο και παροτρύνετε τα να τον αντιγράψουν σε ένα χαρτί Α4. Έπειτα χωρίστε το χαρτί σε τέσσερα ίσα μέρη. Στο πρώτο ζωγραφίστε τους ήρωες, στο δεύτερο την τοποθεσία και το χρόνο που συνέβησαν, στο τρίτο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και στο τέταρτο τη λύση που δόθηκε.