Πάσχα, ήθη και έθιμα

Μιας κι αυτές τις μέρες δεν θα είμαστε μαζί να τα κουβεντιάσουμε στη παρεούλα μας, μπορείτε να τα συζητήσετε στο σπίτι σας με όλη την οικογένεια!

Πληροφοριακό υλικό για τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα από τις νηπιαγωγούς με αγάπη…Λήψη αρχείου