Τα θαύματα του Ιησού Χριστού

Παρουσίαση θαυμάτων Ιησού Χριστού στο νηπιαγωγείο

Συζητάμε με τα παιδιά ένα θαύμα του Ιησού την ημέρα, το δραματοποιούμε και στη συνέχεια το ζωγραφίζει όπως μπορεί. Στο τέλος βάζοντας τις ζωγραφιές στη σειρά,δημιουργεί το παιδί το δικό του βιβλίο!

Παρουσίαση θαμάτων Ιησού χριστού στο νηπιαγωγείο