21-10-2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ασχοληθήκαμε με νοερές αφαιρέσεις και τις κάθετες με κρατούμενο στην πρώτη εκατοντάδα .

Οι νοερές πράξεις είναι σημαντικές στην καθημερινή μας ζωή και γι΄αυτό καλό είναι τα παιδιά να μάθουν τον τρόπο που γίνονται. Σε αυτό βοηθά πολύ και η οπτική αναπαράσταση των αριθμών και των πράξεων. Χρήσιμο εποπτικό υλικό για την νοερή αφαίρεση είναι ο πίνακας αριθμών και η αναπαράσταση τους( υπάρχουν επίσης στο υποσέλιδο του ιστολογίου). Έχουμε χρησιμοποιήσει και τα 2 στην τάξη και μπορούν οι μαθητές να τα χρησιμοποιούν και στο σπίτι τους.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Το μάθημα «Η παραβολή του Ασώτου» σελ.23-25. Αφηγούμαστε με δικά μας λόγια. Χρησιμοποιούμε και τις λέξεις ή φράσεις που έχουμε υπογραμμίσει.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μια εικόνα…χίλιες λέξεις