20-10-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του μαθήματος «Τα παιδικά μου παιχνίδια»7,8,9,10,11 από το ΒΜ » καθώς και τις ασκήσεις 1,2,3 από το ΤΕ σελ.25

Για το σπίτι:

  1. Ορθογραφία την άσκηση «Γράφω σωστά» 10 και 11 από το ΒΜ σελ.  39 ( Την πρόταση και τις λέξεις)
  2. Αντιγραφή 3 φορές στο τετράδιο εργασιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε από το Κεφ.10 μόνο τη σελ. 32 και εξασκηθήκαμε στην νοερή κυρίως αφαίρεση.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε τον πίνακα αριθμών(βρίσκεται στο κάτω μέρος του blog , εκεί που είναι και ο τροχός) . Είπα στα παιδιά να εξασκηθούν στο σπίτι με αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα και με τον τρόπο που δείξαμε στην τάξη.