Αρχεία για Απρίλιος 18, 2022

19η και 20η συνάντηση του ομίλου

Osterhase, Osterhase! Bring uns Eier in das Nest! Groβe Eier, kleine Eier, dicke Eier, dunne Eier rote Eier… süße Schokoladeneier! Τα παιδιά χαίρονται το Πάσχα, γιατί τη συγκεκριμένη ημέρα ο πασχαλινός λαγός κρύβει τα χρωματιστά αυγά προκειμένου στη συνέχεια να τα αναζητήσουν. Οι μαθητές του ομίλου «καλούν» τον πασχαλινό λαγό να τους φέρει πασχαλινά αυγά… αυγά […]