Αρχεία για 12 Νοεμβρίου, 2020

2η συνάντηση ομίλου

Μετά την 1η διαδικτυακή μας συνάντηση στο “μαγικό” δωμάτιο της webex, όπου έγινε μια πρώτη γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και τον προσδιορισμό των στόχων και του γενικού πλάνου εργασίας πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την πρόταση “Hallo, ich bin…” “Γεια σας, εγώ είμαι…” για να συστηθούν […]