Αρχεία για Οκτώβριος 24, 2013

das Familienbüchlein

Στην ενότητα 9 του διδακτικού βιβλίου Luftballons A (εκδόσεις Κουναλάκη) οι μαθητές μαθαίνουν το λεξιλόγιο γύρω από το θέμα «Familie» και τις κτητικές αντωνυμίες mein/-e, dein/-e. Κλείνοντας την ενότητα αυτή, οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν το βασικό λεξιλόγιο και την γραμματική με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Αφού εκτυπωθούν οι σελίδες με το δέντρο μπρός-πίσω, […]