Αρχεία για Μάρτιος 19, 2013

Για τους μαθητές και συναδέλφους μου στο Δ.Σ. Μαϊστρου!

HEXENMASKE

Προκειμένου να μπουμε και εμείς στο πνεύμα των καρναβαλιών φτιάξαμε με τους μαθητές της Πέμπτης Τάξης του 1ου Π. Πειραματικού Δ. Σ. και του Δ. Σ. Μαϊστου μάσκες μάγισσας. Η δραστηριότητα αυτή προστέθηκε στο τέλος της επεξαργασίας του τραγουδιού Morgens früh um sechs. Στόχος του μαθήματος ήταν α) η εμπέδωση και επανάληψη των αριθμών 0-12 […]