ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Οδηγίες εγγραφής στην «ηλεκτρονική τάξη» (η-ταξη)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΥΧΓΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΕΣΩ της πλατφόρμας E-CLASS

Για τη συμμετοχή των μαθητών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ,μέσω της πλατφόρμας eclass  απαιτείται  πρώτα εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όσοι έχουν εγγραφεί και γνωρίζουν username και κωδικό, μπορούν να συνδεθούν

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα e-class οι καθηγητές του σχολείου μας θα αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις προκειμένου να μελετούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σχολείου

Ενημερώνουμε  τους  γονείς που δεν έχουν ακόμα εγγράψει  τα παιδιά τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ότι  μπορούν  να πραγματοποιήσουν  την εγγραφή στο   https://register.sch.gr/students

Όσον αφορά τους μαθητές που δεν σημείωσαν τους κωδικούς τους μπορούν να κάνει ανάκτηση ο γονέας μέσω της σελίδας  https://register.sch.gr/password/reset_password/

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται