Θέμα: Ενημέρωση Κηδεμόνων για Εξετάσεις Υποψήφιων Μαθητών Μουσικού Σχολείου 2024-2025.

Αγαπητοί Γονείς – Κηδεμόνες, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου. 

Με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 57952/Δ2/30-05-2024 «…. Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 21 Ιουνίου 2024 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. …….»  Περισσότερα