Εισαγωγή και εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή και εγγραφή μαθητών/μαθητριών στο Μουσικό Σχολείο Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σχολείο, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2023. Επισυνάπτονται ενημερωτικά έγγραφα για μαθητές και γονείς, οδηγίες και το έντυπο της αίτησης:

Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Μαθητών

Αίτηση Εισαγώγικών Εξετάσεων Α’ Τάξης 2024-2025: pdf  ή doc

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από 13 Μαΐου 2024 στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου (τηλ. 2271081360) .

Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων σχολικού έτους 2022-2023

Ανακοινώνονται, μετά το πέρας των εισαγωγικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα μαθητών/τριών (επιτυχόντων και επιλαχόντων) για την εισαγωγή τους στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χίου σχολικού έτους 2022-2023.

Επισυνάπτονται:

α) Ενημέρωση για Αποτελέσματα 2022-2023.

β) Αποτελέσματα_2022