Πείραμα Ερατοσθένη

eratostheni

Τα παιδιά της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας συμμετείχαν στο πείραμα του Ερατοσθένη που πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά στις 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Εαρινής ισημερίας.

Με απλές γνώσεις τριγωνομετρίας μέτρησαν την περίμετρο της Γης και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια!!!

Υπεύθυνος καθηγητής δράσης

Στυλιανός Πρώης ΠΕ03