Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2023-2024 για τη δυνατότητα αίτησης συμμετοχής/παρακολούθησης της ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων, όπως αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο:
Ενισχυτική Διδασκαλία_ΕιδΜαθ_Γ_ΛυκΜΣ 10-11-2023

Η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται στο σχολείο ηλεκτρονικά:
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτωνΕιδΜαθ Γ Λυκείου 2023_24

Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου

Συνημμένα στην ανάρτηση θα βρείτε ενημερωτικό έγγραφο για την Ενισχυτική Διδασκαλία του σχολικού έτους 2023-2024, καθώς και την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.