Επίσκεψη ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Χίου στο Μουσικό Σχολείο Χίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΧΙΟΥ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023,  από την 4η   έως την 7η ώρα επισκέφθηκε το σχολείο μας ομάδα του ΕΝ.Ε. Ε.ΓΥ. Λ. Χίου, αποτελούμενη από δέκα μαθητές/τριες με τους συνοδούς καθηγητές τους. Η επίσκεψη έγινε  ενόψει της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία σε συνδυασμό με τη συνεργασία των δύο σχολείων στο δίκτυο σχολείων της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης “Οικολογικό Σχολείο” που πραγματοποιείται στο σχολείο μας.  Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων συμμετείχαν και οι μαθητές /τριες της Β Γυμνασίου.

Η μεικτή ομάδα των μαθητών/τριών από τα δύο σχολεία, αφού γνωρίστηκαν με μια σειρά ασκήσεων γνωριμίας, χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες , ζωγράφισαν εμπνεόμενοι από θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα, το περιβάλλον και την ανακύκλωση, έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας και μίλησαν για τον εαυτό τους , για το τι τους αρέσει, τι φοβούνται και τι θέλουν για το μέλλον  μέσα από μια άσκηση αυτοέκθεσης. Παράλληλα, μια άλλη ομάδα  δούλεψε στο εργαστήρι εικαστικών κατασκευάζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από ανακυκλώσιμα υλικά. Το Χριστουγεννιάτικο αυτό δέντρο ήταν σε δύο κομμάτια: το ένα κατασκευάστηκε από μαθητές/τριες του Μουσικού σχολείου και δόθηκε στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και στο άλλο έγινε το αντίστροφο.
 Ο στόχος των δράσεων αυτών ήταν η γνωριμία μεταξύ των παιδιών από διαφορετικά περιβάλλοντα, η άρση στερεοτύπων, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία προς επίτευξη κοινού στόχου και η κατανόηση ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά και τόσο  ίδιοι.