Άρθρα: Οκτώβριος 7, 2009

Οκτ 09
07
Κάτω από (Ελλάδα, Επικαιρότητα, Πολιτική) από στις 07-10-2009 και με ετικέτα

Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.» Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)  

Οκτ 09
07
Κάτω από (Έρευνα) από στις 07-10-2009 και με ετικέτα , ,

Η Ινδία πρόκειται να εκδώσει σε καθέναν από τα 1,2 δισ. πολίτες της- εκατομμύρια εκ των οποίων ζουν σε απομακρυσμένα χωριά και δεν διαθέτουν κανένα επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ύπαρξή τους- ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Το Δελχί προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία μιας νέας Αρχής επιφορτισμένης να εκδώσει σε κάθε Ινδό έναν αποκλειστικό αριθμό. Επίσης […]

Με την πένα στο ένα χέρι και το τηλεσκόπιο στο άλλο, ο Τhomas Harriot εστίασε τον φακό του στη Σελήνη καιμε προσοχή και ακρίβεια άρχισε να σχεδιάζει. Κάποιες ώρες αργότερα είχε φτιάξει έναν περίπλοκο χάρτη της επιφάνειας της Σελήνης, με τους κρατήρες, τα όρη και τις άδειες «θάλασσες» του πλανήτη. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην […]