Ενημερωτικό σημείωμα & υπεύθυνη δήλωση για την επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας
(για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη το σχολ. έτος 2020-21)

Σας ενημερώνουμε πως για τους μαθητές της Ε τάξης προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα η διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας για δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Η γλώσσα αυτή είναι η γαλλική ή η γερμανική. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του ερχόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα επιλεγεί, τότε με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, οι μαθητές/τριες θα διδαχτούν την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στο επίπεδο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Για την έγκαιρη διεκπεραίωση των σχετικών υπηρεσιακών ενεργειών παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση και επιστρέψτε τη στο σχολείο έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Τρόποι υποβολής της δήλωσης  (κατά σειρά προτίμησης):

  • Κατεβάστε το αρχείο της δήλωσης, συμπληρώστε στα πεδία με το γκρι χρώμα, αποθηκεύστε το και στείλτε το στο σχολείο μέσω email (στην περίπτωση αυτή, για την επαλήθευση της ταυτότητας του γονέα, παρακαλούμε στο τέλος της δήλωσης, στο πεδίο «Ο/η δηλών/ούσα» σημειώστε το email του/της μαθητή/μαθήτριας αντί του ονόματός σας)
  • Κατεβάστε το αρχείο της δήλωσης, συμπληρώστε στα πεδία με το γκρι χρώμα και επιστρέψτε τη δήλωση στο σχολείο ιδιοχείρως
  • Συμπλήρωση της δήλωσης αυτοπροσώπως στο σχολείο

Συνημμένα αρχεία: Δήλωση επιλογής Β Ξένης Γλώσσας έτους 2020-21