Αγγλικά Δ τάξης

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις:

 1. This baby look happy.
 2. Strawberries  tastes good.
 3. Daisies doesn’t smell nice.
 4. Butterflies looks beautiful.
 5. Does cauliflowers tastes  horrible?
 6. Candies tastes sweet.
 7. Green tomatoes doesn’t tastes bad.
 8. Do this strawberry tastes nice?
 9. Does ponies looks beautiful?
 10. Do this monkey looks funny?

Μπορείς να αντιγράψεις τις προτάσεις (με «αντιγραφή» και «επικόλληση») και να τις παρουσιάσεις διορθωμένες ως σχόλιο σε αυτήν τη δημοσίευση.

20 σκέψεις στο “Αγγλικά Δ τάξης

 1. Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις:

  1. This baby look happy. – This baby looks happy.
  2 .Strawberries taste good. – Strawberries taste good
  3. Daisies don’t smell nice. – Daisies don’t smell nice.
  4. Butterflies looks beautiful. – Butterflies look beautiful
  5. Does cauliflowers tastes horrible? – Does cauliflowers taste horrible?
  6. Candies tastes sweet – Candies taste sweet.
  7. Green tomatoes doesn’t tastes bad. – Green tomatoes don’t taste bad.
  8. Do this strawberry tastes nice? – Does this strawberry taste nice?
  9. Does ponies looks beautiful? – Do ponies look beautiful?
  10. Do this monkey looks funny? – Does this monkey look funny?

  Ειρήνη-Δήμητρα Παναγιάρη

 2. Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις:

  1. This baby look happy. / This baby looks happy.
  2 .Strawberries taste good. / Strawberries taste good
  3. Daisies don’t smell nice. / Daisies don’t smell nice.
  4. Butterflies looks beautiful. / Butterflies look beautiful
  5. Does cauliflowers tastes horrible? / Does cauliflowers taste horrible?
  6. Candies tastes sweet / Candies taste sweet.
  7. Green tomatoes doesn’t tastes bad. / Green tomatoes don’t taste bad.
  8. Do this strawberry tastes nice? / Does this strawberry taste nice?
  9. Does ponies looks beautiful? / Do ponies look beautiful?
  10. Do this monkey looks funny? / Does this monkey look funny?

  Δήμητρα Χονδρέα

 3. 1. This baby look happy. / This baby looks happy.
  2 .Strawberries taste good. / Strawberries taste good
  3. Daisies don’t smell nice. / Daisies don’t smell nice.
  4. Butterflies looks beautiful. / Butterflies look beautiful
  5. Does cauliflowers tastes horrible? / Does cauliflowers taste horrible?
  6. Candies tastes sweet / Candies taste sweet.
  7. Green tomatoes doesn’t tastes bad. / Green tomatoes don’t taste bad.
  8. Do this strawberry tastes nice? / Does this strawberry taste nice?
  9. Does ponies looks beautiful? / Do ponies look beautiful?
  10. Do this monkey looks funny? / Does this monkey look funny?

  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση