Κοιν. & Πολ. Αγωγή ΣΤ2

Από πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου και κάθε Τετάρτη πρωί στις 8.00, θα αναρτώνται δραστηριότητες για το μάθημα της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής για τους μαθητές του ΣΤ2 τμήματος. Οι δραστηριότητες θα είναι διαθέσιμες στον Ενιαίο Ψηφιακό χώρο του τμήματος και θα παραμένουν ανοικτές για μία εβδομάδα από την ημέρα της αρχικής ανάρτησής τους.