Πρόγραμμα

Για την εβδομάδα από Δευτέρα 27 Απριλίου, το πρόγραμμα ανάρτησης δραστηριοτήτων των τμημάτων/εκπαιδευτικών είναι το ακόλουθο:

Τμήμα/τάξη Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Παρατηρήσεις
A Γλώσσα

Μαθηματικά

Θεατρ. Αγωγή[1]

ΤΠΕ[10]

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ευέλικτη Ζώνη[2]

email + eclass
Β1 ΤΠΕ[10]

Θεατρ. Αγωγή[1]

Ευέλικτη Ζώνη[2]
Β2 Γλώσσα

Θεατρ. Αγωγή[1]

ΤΠΕ[10]

Μαθηματικά Ευέλικτη Ζώνη[2] Γλώσσα

Μαθηματικά

ιστολόγιο + eclass
Γ1 Γλώσσα

Μαθηματικά

Θεατρ. Αγωγή[1]

Γλώσσα

Μαθηματικά

ΤΠΕ[10]

Γλώσσα

Ιστορία

Γλώσσα

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά ιστολόγιο
Γ2 Γλώσσα

Μαθηματικά

Θεατρ. Αγωγή[1]

ΤΠΕ[10] Ιστορία

Μαθηματικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ευέλικτη Ζώνη[2]

email + eclass
Δ Γλώσσα

Θεατρ. Αγωγή[1]

Μαθηματικά

ΤΠΕ[10]

Ιστορία [3] email + ιστολόγιο
Ε1 Γλώσσα Μαθηματικά

Γερμανικά[8]

Ιστορία

ΚΠΑ[4]

Μαθηματικά ΤΠΕ[10] ιστολόγιο[5]
Ε2 Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Ιστορία[6]

Γερμανικά[8]

ΚΠΑ[4] Γλώσσα

Μαθηματικά

Γεωγραφία

ΤΠΕ[10] email
ΣΤ1 Μαθηματικά

Γλώσσα

Ιστορία[11]

Μαθηματικά

Γαλλικά[12]

Μαθηματικά

Γλώσσα

Ιστορία[11]

Μαθηματικά

ΤΠΕ[10]

Μαθηματικά

Γλώσσα

email
ΣΤ2 Γλώσσα

Ιστορία

Γεωγραφία

Μαθηματικά

Γερμανικά[9]

Γλώσσα

Ιστορία

ΚΠΑ

Μαθηματικά

ΤΠΕ[10]

Φυσικά

Γλώσσα

Μαθηματικά

eclass[7]

[1] Α τάξη  Β τάξη  Γ τάξη  Δ τάξη

[2] Α τάξη  Β & Γ τάξεις  Ανάρτηση στην eclass (διδακτικές ώρες κ. Λαμπουσάκη Ε.)

[3] Ειδικά για την Παρασκευή 1 Μαΐου, οι δραστηριότητες θα αναρτηθούν την Πέμπτη 30 Απριλίου

[4] Στην eclass https://eclass.sch.gr/courses/9120141139/ 

[5] Για τα μαθήματα του κ. Γλάρου, οι μαθητές στέλνουν τις απαντήσεις στον εκπαιδευτικό μέσω email 2 ημέρες μετά την ανάρτησή τους.

[6] Στην eclass https://eclass.sch.gr/courses/9120141103/

[7] Ενιαίος ψηφιακός χώρος για όλα τα μαθήματα του τμήματος

[8] Στην eclass https://eclass.sch.gr/courses/9120141112/

[9] Στην eclass https://eclass.sch.gr/courses/(9120142101/

[10] Στο χώρο της ηλεκτρονικής τάξης

[11] το χώρο της ηλεκτρονικής τάξης https://eclass.sch.gr/courses/9120141144/

[12] Στο χώρο της ηλεκτρονικής τάξης https://eclass.sch.gr/courses/9120141134/ 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων