Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος. Λήψη αρχείου  

Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Λήψη αρχείου

Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Λήψη αρχείου

Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Λήψη αρχείου

Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στη Γλώσσα για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Άσκηση κατανόησης κειμένου Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου Άσκηση παραγωγής ρημάτων Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου

Γλώσσα- Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή Word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα – Γ1 τμήμα

Δραστηριότητες στο μάθημα της Γλώσσας για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα Γ1 τμήμα

Εργασίες στη Γλώσσα για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα Γ1 τμήμα

Εργασίες στη Γλώσσα για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα Γ1 τμήμα

Εργασίες στη Γλώσσα για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα Γ1 τμήμα

Εργασία στη Γλώσσα για τους μαθητές του Γ1 τμήματος Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου

Γλώσσα Γ1 τμήμα

Μια εργασία με θέμα την περιγραφή εικόνων για τα παιδιά του Γ1 τμήματος. Το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Γλώσσα Γ1 τμήμα

ΤΑΞΗ  Γ : ΧΡΟΝΟΙ  ΡΗΜΑΤΩΝ (Ο  Παρατατικός και ο Αόριστος στην ενεργητική φωνή ) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/658/4203,19642/ Διαβάζω  το μάθημα «Η πόλη  χάθηκε στο χιόνι», σελ. 8, β΄ τεύχος ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Γράφω σε κάθε παράγραφο τον τίτλο που ταιριάζει. Πατήστε εδώ για το αρχείο σε μορφή word Λήψη αρχείου  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων