Αγγλικά (Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξη)

Πατώντας στους παρακάτω δεσμούς θα βρεις ασκήσεις αγγλικών για κάθε τάξη. Αφού λύσεις την άσκηση στο τετράδιό σου, κατέβασε το αρχείο με τη λύση και έλεγξε τις απαντήσεις σου: Γ τάξη Άσκηση Λύση Δ τάξη Άσκηση Λύση Ε τάξη Άσκηση Λύση ΣΤ τάξη Άσκηση Λύση