Αγγλικά Β τάξη

Προτάσεις δραστηριοτήτων για τους μαθητές της Β τάξης από την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσαςQ Δραστηριότητα 1: Τα χρώματα του ουράνιου τόξου Δραστηριότητα 2: Χρωματιστά γλυκά