Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Ε τάξης

Επαναληπτική δραστηριότητα στην Ενότητα Α: Είμαστε όλοι πολίτες. Η δραστηριότητα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Σημείωση: Οι δραστηριότητες αφορούν το σύνολο των μαθητών της Ε τάξης (τμήματα Ε1 και Ε2) Οι δραστηριότητες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Απριλίου.  Ο προγραμματισμός μας θα είναι να υπάρχει επανάληψη μιας ενότητας κάθε […]