Σχετικά με το ιστολόγιο

Το ιστολόγιο αυτό λειτουργεί ως αποθετήριο δραστηριοτήτων που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου για το διάστημα διακοπής των μαθημάτων λόγω των μέτρων προστασίας από την εξάπλωση του ιού  COVID-19.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που οι ίδιοι αναρτούν στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης έχουν ελέγξει επισταμένως το υλικό στο οποίο παραπέμπουν και το οποίο φιλοξενείται σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους. Ωστόσο κάθε παραπομπή σε εξωτερικές πηγές πρέπει να αντιμετωπίζεται κριτικά, με δεδομένη την ταχύτατη ανανέωση του περιεχομένου στους δικτυακούς τόπους, ιδιαίτερα για αυτούς έξω από το χώρο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και μη περιοριστικά) φύλλα εργασίας, πόρους από ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου αποσπάσματα άρθρων, λογοτεχνικών ή κινηματογραφικών έργων ή έργων εικαστικών τεχνών. Μέρος ή το σύνολο των έργων αυτών ενδεχομένως διέπονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιοποίηση των εν λόγω αποσπασμάτων γίνεται σε πλήρη συμφωνία με όσα ορίζονται Ν. 2121/1993, άρθρο 19 περί παράθεσης αποσπασμάτων, άρθρο 21 περί αναπαραγωγής για διδασκαλία και άρθρο 27 για δημόσια παράσταση στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η πρόσβαση στο παρόν ιστολόγιο απαιτεί την αποδοχή των όρων χρήσης αυτού.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων