Πρόσβαση στα email των μαθητών

Η αποστολή εργασιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιούργησαν οι γονείς για τους μαθητές στο Σχολικό Δίκτυο και όχι μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ίδιων των γονέων, τους οποίους το σχολείο διατηρεί για τη διοικητική επικοινωνία με αυτούς.

Άρα, για να λάβετε τις εργασίες των παιδιών σας, όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές τους, πρέπει να συνδεθείτε στους μαθητικούς λογαριασμούς (email μαθητών).

Τα email των μαθητών στο σχολικό δίκτυο είναι της μορφής « a123456@sch.gr» και με τη χρήση του κωδικού που επιλέξατε κατά τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού. Πρόσβαση σε αυτά μπορείτε να έχετε:

  • μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera) στην διεύθυνση: https://webmail.sch.gr
  • ή μέσω εξειδικευμένου προγράμματος διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Gmail, Microsoft Outlook, Thunderbird, eM Client κ.λπ.), κάνοντας κατά περίπτωση τις σχετικές ρυθμίσεις στην ενσωμάτωση του λογαριασμού στο κάθε πρόγραμμα.

Επειδή πολλοί γονείς δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών παρατηρείται αδυναμία των εκπαιδευτικών να επικοινωνήσουν με τους μαθητές τους. Επίσης, καθώς η ενσωμάτωση των λογαριασμών γίνεται σταδιακά, πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς οι λίστες επικοινωνίας. Η εικόνα για το σχολείο μας την παρούσα στιγμή αποτυπώνεται ως εξής: 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων