6/θ Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Αιγίου .

Απλά ένα ακόμα ιστολόγιο Blogs.sch.gr

e-Twinning

SAFE WEB

1 1 1

SafeWeb: Ένα e-Twinningproject με τη συνεργασία σχολείων από Ελλάδα, Πορτογαλία, Τουρκία, Ουκρανία και Αλβανία. Μετά από μια εξαιρετική συνεργασία  με το 6ο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής  και τους υπόλοιπους Εταίρους εκπαιδευτικούς και μαθητές  μόνο θετικά συναισθήματα και σκέψεις  δημιουργούνται .

Το συνεργατικό έργο  safeweb είχε σαν στόχο :

 • Να εντοπίσουν οι μαθητές και  να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που τους προσφέρει το διαδίκτυο
 • Να ανταλλάξουν με τους εταίρους τον τρόπο ενασχόλησής τους με το διαδίκτυο (ηλεκτρονικά παιχνίδια – μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Να γίνει εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας του διαδικτύου
 • Να μάθουν γιατί είναι σημαντικό το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών τους και πώς αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 • Να εξασκηθούν στη δημιουργία δυνατών κωδικών πρόσβασης.
 • Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που παρέχουν προστασία ενάντια σε διαδικτυακές απειλές.
 • Να γίνει αποσαφήνιση του όρου «διαδικτυακός εκφοβισμός».
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές με πιο απλούς τρόπους συνεργασίας, ώστε να διαμορφωθεί καλή βάση για τη συνοχή στην ομάδα .
 • Να αναδειχθεί  η Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη χρησιμοποιώντας εργαλεία  web
 • Να εξασκηθούν στην αγγλική γλώσσα.
 • Να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου

Ακολουθεί η διαδικασία της εργασίας  όπως παρουσιάζεται στο twinspace

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

THE STRATEGIES AND METHODS THAT WILL BE USED FOR EACH SUB – OBJECTIVE

surveys in Students, Creating poster and logo, Celebrating internet day ,8 February,

Creating a common poem and song, Fun activities and games, Creating a movie or books
creating booklets for parents and students, Presentations by groups of school students

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Improve the ability to communicate and work with others to reach a common goal or solution
-Technology and language skills development
-Get to know and enjoy the twinning platform

You can see some activities in the following book:

SAFE WEB

 

3 

 


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων