Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Λίγα Λόγια για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσειςΤα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι ένα διδακτικό αντικείμενο που προστέθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον τρέχον σχολικό έτος 2021-22 και στοχεύει στην ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες. Με τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» δημιουργείται μια μόνιμη ζώνη, εργαστηριακής, συνεργατικής, διερευνητικής μάθησης. Ταυτοχρόνως εισάγονται νέοι θεματικοί κύκλοι, όπως είναι η ενσυναίσθηση, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα ψηφιακά περιβάλλοντα της επιστήμης, της επικοινωνίας και της διακυβέρνησης.

Το διδακτικό αντικείμενο των εργαστηρίων δεξιοτήτων αφορά σε 4 θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους θέματα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Κάθε τάξη θα ασχοληθεί με τα θέματα όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Τι σχεδιάζεται για εφέτος - Πλήρης οδηγός | Alfavita

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές κάθε τάξης θα παρακολουθήσουν εργαστήρια και από τις 4 θεματικές ενότητες. Κάθε πρόγραμμα- θέμα καθεμιάς από τις 4 θεματικές ενότητες διαρκεί ως επτά (7) εργαστηριακές συναντήσεις. Συνολικά λοιπόν, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έως 28 εργαστηριακές συναντήσεις.