Ψηφιακό Επιστημονικό Συνέδριο: «Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία»

Πραγματοποιείται 3-5 Ιουλίου 2020, Ψηφιακό Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία».

Η σελίδα του Συνεδρίου

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ερευνητική μας ομάδα πραγματοποιεί έρευνα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς, δασκάλους/δασκάλες, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και ειδικοτήτων), σχετικά με τις διάφορες εκπαιδευτικές αλλαγές, τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε αυτές και τα συναισθήματα που βιώνουν.

https://forms.gle/QqXsqP46Eeyzry449

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ν. Μάνεσης, Ε.ΔΙ.Π., Ι. Δημάκος, Επ. Καθηγητής, και Ερευνητική Ομάδα

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών

Σέβομαι την ετερότητα. Συνυπάρχω αρμονικά. Διδακτικό σενάριο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού.

Ο θρησκευτικός εγγραμματισμός στοχεύει στον πολιτισμικό εγκλιματισμό του
μαθητή/μαθήτριας στη συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας. Η σύγχρονη θρησκευτική
μάθηση διευκολύνει την προσωπική και συνεργατική διερεύνηση της θρησκευτικότητας, τη
βιωματική κατανόηση κρίσιμων θεμάτων, με σκοπό την αυτοδιαμόρφωση του εαυτού για
τον κόσμο. Μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών και με βάση το Νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών, οι μαθητές/μαθήτριες δύνανται να γνωρίσουν και να
αναπλαισιώσουν θρησκευτικές ιστορίες, συνδέοντάς τες με τα βιώματά τους. Υπό την
έννοια της «αλλαγής» και της δράσης κατευθυνόμαστε στην ουσιαστική επικοινωνία με
τους άλλους, στην άρση στερεοτυπικών εικόνων, στην ενότητα, στην πολυμορφία και στην
αποδοχή του διαφορετικού άλλου. Μέσα από την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου-
σχεδίου μαθήματος που φέρει τίτλο: «Σέβομαι την ετερότητα. Συνυπάρχω αρμονικά», οι
μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Δημοτικού, ενεπλάκησαν ενεργά, στο πλαίσιο συνεργατικών
δραστηριοτήτων και με την χρήση Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να αποκτήσουν
γνώσεις σε θέματα συμβίωσης, αρμονικής συνύπαρξης με τους άλλους, μεταμέλειας,
αλληλοπροσφοράς, σεβασμού της διαφορετικότητας. Η ανάπτυξη της ενότητας, σε
διακριτά στάδια, έγινε σε έξι διδακτικές ώρες.

Διαβάστε το σενάριο εδώ

Τόσο διαφορετικά, αλλά και τόσο ίδια! Διδακτικό σενάριο Μαθηματικών Γ΄ Δημοτικού για τα ισοδύναμα κλάσματα με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε.

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου για τη
διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων, η οποία εντάσσεται στην ύλη των Μαθηματικών της
Γ΄ Δημοτικού. Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρακολούθησης
του επιμορφωτικού προγράμματος Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. Υλοποιήθηκε σε 15
μαθητές/μαθήτριες, και αναπτύχθηκε κατά στάδια. Οι μαθητές/μαθήτριες, μέσω αυθεντικών
καταστάσεων και συνεργατικών μεθόδων, αναζήτησαν και ανακάλυψαν την έννοια της
ισοδυναμίας των κλασμάτων με εκπαιδευτικά λογισμικά, κατέληξαν σε συμπεράσματα με τη
χρήση προσομοιώσεων, έπαιξαν ψηφιακά παιχνίδια και τέλος κατασκεύασαν το δικό τους
ψηφιακό κουίζ. Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση Φύλλων Εργασίας
και η εκπαιδευτικός λειτούργησε παντού επικουρικά. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. επιτεύχθηκε η
απόκτηση εννοιολογικής γνώσης, αλλά και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης.

Διαβάστε το σενάριο εδώ:

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Η παρούσα έρευνα μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας στα οποία φοίτησαν παιδιά-πρόσφυγες το σχολικό έτος 2016-2017, σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξή τους στο σχολείο.

Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα σχολεία αυτά.

Από τα ευρήματα καταδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί σε μικρή κλίμακα, καθώς επίσης πως οι κύριοι εμπλεκόμενοι στο εκπαιδευτικό σύστημα (εκπαιδευτικοί, ημεδαποί μαθητές/μαθήτριες και γονείς) θεωρούν την παρουσία των παιδιών-προσφύγων στο ελληνικό σχολείο ως «λίγο» ή «αρκετά» θετική. Φαίνεται, επιπλέον, ότι τα παιδιά-πρόσφυγες δημιουργούν παρέες με ημεδαπούς/ημεδαπές μαθητές/μαθήτριες και συμμετέχουν στο παιχνίδι, αλλά λαμβάνουν λιγότερο ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, ακόμη, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των γνώσεων των ημεδαπών μαθητών/μαθητριών σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφοροποίηση τυχόν αρνητικών συναισθημάτων που φέρουν οι ίδιοι/ίδιες μέσω της ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Τα συμπεράσματα, σε συνάρτηση με τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών-προσφύγων στο ελληνικό σχολείο σήμερα, αναδεικνύουν την ανάγκη διερεύνησης του προσφυγικού ζητήματος, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να κατανοεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Διαβάστε το άρθρο εδώ