Διεθνής Μέρα Ειρήνης

20220921 122009 20220921 134150

 Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας χωριστήκαμε σήμερα σε τρεις ομάδες:  Ά ,΄Γ- ‘Δ, Έ- ΣΤ΄ και κάναμε μια ομαδική εργασία για τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης. Χρωματίσαμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους το σήμα της Ειρήνης , η μία ομάδα το έκανε με χαρτόνι που έχει πάνω γκλίτερ ,η άλλη με μαρκαδόρους και η τρίτη με ξυλομπογιές. Στο τέλος τα κολλήσαμε και τα τρία πάνω σε ένα μεγάλο άσπρο χαρτόνι μαζί με ένα μεγάλο περιστέρι (το σύμβολο της ειρήνης) με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του. Τέλος γράψαμε πάνω διάφορες λέξεις που είναι σχετικές με την ειρήνη και συρράψαμε πάνω στην αφίσα και ποιήματα που βρήκαμε στα ανθολόγιά μας.

 Η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό για την ανθρωπότητα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν το χαίρονται όλες οι χώρες του κόσμου. Πρέπει να προσπαθούμε γι’ αυτήν καθημερινά!

Ειρήνη ΣΤ’