Ώρες ενημέρωσης γονέων

Ανδρεοπούλου Γεωργία: κάθε 1η Δευτέρα του μήνα ώρα 13:30-14:00

Σπηλιοπούλου Βασιλική: κάθε 1η Τρίτη του μήνα ώρα 13:30-14:00

Τζόλας Δημήτρης: κάθε 1η Τετάρτη του μήνα ώρα 11:30-12:00

Σπυροπούλου Ουρανία: κάθε Δευτέρα 9:40-10:05

Τάλλιου Μαρίνα: Κάθε Παρασκευή 11:35-12:00