Οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας

fb628cb14bc0b8767b4bc54d4c425ff8

Προϊσταμένη του Σχολείου : Ανδρεοπούλου Γεωργία

Εκπαιδευτικός  Α’, Β’  τάξης: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Εκπαιδευτικός  Δ’,Ε’, ΣΤ’ τάξης: Ανδρεοπούλου Γεωργία

Υπεύθυνος Ολοήμερου Τμήματος: Τζόλας Δημήτριος

Εκπαιδευτικός ΤΠΕ: Τάλλιου Μαρίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας: Σπυροπούλου Ουρανία