Αναβάθμιση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Αναβάθμιση Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» αναβάθμισε το Εργαστήριο Πληροφορικής της Σχολικής μας Μονάδας. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν έξι (6)τελευταίας τεχνολογίας  οθόνες και

 » Διαβάστε όλο το άρθρο