Μήνας: Ιούνιος 2024

Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δωδεκανήσου 2024

Ανακοινώνουμε τον πίνακα με τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα κενά Γενικής Παιδείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πραγματοποιείται καμία τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς για τις δηλώσεις… Διαβάστε περισσότερα »