ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιούνται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά,… Διαβάστε περισσότερα »

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Σχετικά με τις αλλαγές στις άδειες ανατροφής και τις παροχές μητρότητας

Επειδή δεχόμαστε τηλεφωνήματα από μητέρες αναπληρώτριες σχετικά με τις άδειες ανατροφής, αναδημοσιεύουμε από το www.alfavita.gr άρθρο το οποίο διευκρινίζει ότι οι τελευταίες αλλαγές που επήλθαν με το Ν.4997/2022 δεν αφορούν… Διαβάστε περισσότερα »

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7345/08.12.2022 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΣΧΨ46ΜΤΛΗ-Κ6Θ) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7345/08.12.2022 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΣΧΨ46ΜΤΛΗ-Κ6Θ) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου. Τροποποίηση της υπ… Διαβάστε περισσότερα »

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022–2020221214 154796_Ε1 – Ειδική… Διαβάστε περισσότερα »

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων, Πειραματικών Σχολείων, Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Προκήρυξη – Πρόσκληση… Διαβάστε περισσότερα »

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΩΝ1Ρ46ΜΤΛΗ-Ε3Λ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΦΝΠ46ΜΤΛΗ-ΤΔ7 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7185 5.12.22

Οριστικοί πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης (2022-23)μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων για τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή που έχουν κατατεθεί στη ΔΔΕ Δωδεκανήσου  μετά την εξέταση των ενστάσεων. (Σημειώνεται ότι οι πίνακες αυτοί δεν αφορούν… Διαβάστε περισσότερα »