Μήνας: Μάρτιος 2024

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2024

έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων 2024 Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις… Διαβάστε περισσότερα »