Μήνας: Δεκέμβριος 2023

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   «Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις… Διαβάστε περισσότερα »

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται, επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στην… Διαβάστε περισσότερα »