Μήνας: Μάρτιος 2023

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών έτους 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2023-24 (ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ)

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2023_ΑΔΑ Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ ΕΞΕ – 32019 – 2023 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού… Διαβάστε περισσότερα »

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) 2η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018), με (ΑΔΑ:  99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ​)  ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ