Πρακτική άσκηση φοιτητών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Σας ενημερώνουμε ότι όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, θα πρέπει να ενημερώνουν ενυπόγραφα τη Διεύθυνση με τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποστείλουν συνημμένα τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο στο mail του ΠΥΣΔΕ: gpisde@dide.dod.sch.gr