Πρακτική άσκηση φοιτητριών / φοιτητών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου

Σας ενημερώνουμε ότι όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, θα πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν αυτό το έντυπο στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας/των Σχολικών Μονάδων όπου θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, μαζί με τη Βεβαίωση του Πανεπιστημίου τους.

Επισήμανση: Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες/οι εργάζονται ήδη σε σχολείο θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν και Βεβαίωση Διευθυντή της Σχολικής μονάδας (όπου υπηρετούν) περί μη παρακώλυσης του εκπαιδευτικού τους έργου λόγω της πρακτικής άσκησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω έγγραφα μαζί με τη Βεβαίωση Διευθυντή/ών του/των σχολείου/ων, όπου θα ασκηθεί η πρακτική άσκηση, θα αποσταλούν υπηρεσιακώς (από τα σχολεία) στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, στο mail του ΠΥΣΔΕ: gpisde@dide.dod.sch.gr