Κατηγορία: ΕΠΑΛ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων στην Μαθητεία Ζ΄ Φάση. ΕΠΑ.Λ Λέρου

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΟΙΟΚΟΜΩΝ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για την Ζ΄ Φάση Μαθητείας. ΕΠΑ.Λ Λέρου

ΒΟΗΘΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-2022-09-29-08-31-30.xlsx ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2022-09-29-08-31-33 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2022-09-29-08-31-36 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2022-09-29-08-31-25 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-09-29-08-31-28