Κατηγορία: Μόνιμοι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Λήψη αρχείου

Ολοκλήρωση καταχώρησης προϋπηρεσιών – Ενστάσεις δεκτές έως και 18 Φεβρουαρίου 2024

Παρακαλούμε να μπείτε στο https://teachers.minedu.gov.gr/ για να ελέγξετε την προϋπηρεσία σας που έχει καταχωρηθεί μέχρι στιγμής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια ανακρίβεια, παρακαλούμε να στείλετε αντίστοιχο αίτημα με τις ενστάσεις… Διαβάστε περισσότερα »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ   «Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. πρωτ. 7800/15.11.2023 – ΑΔΑ: ΨΨΗΠ46ΝΚΠΔ-0ΕΑ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κοινοποιείται ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων… Διαβάστε περισσότερα »

Συμπλήρωση της με αριθμ. 7610/08.11.2023 απόφασης του Αναπληρωτή Δ/ντή Δ/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου – Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών/ντών

Συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 7610/08.11.2023 (ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΝΚΠΔ-ΥΕ4) απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δ/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου και τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων καθώς και Τομεαρχών Ε.Κ. τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ύστερα… Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Ανακοινώνονται οι πίνακες  με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο , ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών σχ. έτους 2023-24 των κάτωθι κατηγοριών :… Διαβάστε περισσότερα »

Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών/ντών σε Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τομέων σε Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών/ντών σε Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) και Υπεύθυνων Τομέων σε Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Κύριοι και επικουρικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων και πίνακες μη αποδεκτών (μετά τις ενστάσεις) για τις θέσεις υποδιευθυντών – τομεαρχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ   Κοινοποιούνται… Διαβάστε περισσότερα »