Κατηγορία: Μόνιμοι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Λήψη αρχείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιούνται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Δωδεκανήσου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά,… Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων, Πειραματικών Σχολείων, Π.ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου Πρόσκληση ΔΕΠΠΣ για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Προκήρυξη – Πρόσκληση… Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πίνακες μορίων Αιτήσεων Μετάθεσης  εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2022-2023 – υποβολή ενστάσεων   Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών των παρακάτω κατηγοριών : Α) Από Περιοχή σε Περιοχή ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ… Διαβάστε περισσότερα »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 16-31/10/2022 ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr   Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, κ α λ ε ί… Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022. Κατάλογος… Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Την πλήρωση με αναπλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών με θητεία έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη… Διαβάστε περισσότερα »

Ανακοίνωση πινάκων τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ και Γενικής

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ και Γενικής ως κατωτέρω: Πίνακας τοποθετήσεων ΣΜΕΑΕ Πίνακας τοποθετήσεων Γενικής Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνουν από το ΠΥΣΕΕΠ της… Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

20220816 101005_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού ΕΑΕ 2022-2023_signed 20220816 101015_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού Μουσικά Σχολεία 2022-2023_signed 20220816 101020_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού Γενική 2022-2023_signed