Άδεια ανατροφής

Για τους μονίμους εκπαιδευτικούς είναι 9 μήνες. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς είναι 105 μέρες. Χορηγείται αμέσως μετά την άδεια λοχείας. Σε περίπτωση που ο τοκετός συμβεί εκτός της σύμβασης της αναπληρώτριας / του αναπληρωτή, οι ημερομηνίες υπολογίζονται από την ημερομηνία του τοκετού και όχι από την ημερομηνία πρόσληψης.

Δικαιολογητικά για άδεια ανατροφής

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη δήλωση της / του εκπαιδευτικού ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου
  4. Υπεύθυνη δήλωση του / της συζύγου της /του εκπαιδευτικού ότι στο χρονικό διάστημα που η / ο σύζυγος κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ο ίδιος / η ίδια δεν θα κάνει χρήση ευκολιών ανατροφής από τη δική του / της εργασία.