Ανακοινοποίηση (ως προς το κενό ΠΕ01 στη Β’ Δωδεκανήσου) Πίνακα Εναπομεινάντων Κενών στη Γενική Παιδεία

Ανακοινοποιείται (ως προς το κενό ΠΕ01 στη Β’ Δωδεκανήσου) ο Πίνακας Εναπομεινάντων Κενών στη Γενική Παιδεία.