Κατηγορία: ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

9Χ7Ν46ΝΚΠΔ-4ΦΦ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΨΕΝΜ46ΝΚΠΔ-ΟΧ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ