Έλεγχος στο myschool σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες κατά τα σχολικά έτη 2022-2023 & 2023-2024

myschool

Σύμφωνα με το 66315/ΓΔ4/14-06-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024:
Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν στο σχολικό έτος 2022-2023 και
Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στον επισυναπτόμενο οδηγό (Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία),