Αρχείο συντάκτη ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά με ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Περισσότερες πληροφορίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΜΠΩΝΑ κλπ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου της με αριθμ. 4678/11.08.2023 «Προκήρυξης – Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ (ΝΗΣΙΑ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 4564/04.08.2023 «Επαναπροκήρυξης –… Διαβάστε περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κοινοποιείται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της με αριθμ. 4564/04.08.2023 «Επαναπροκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων… Διαβάστε περισσότερα »

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Α’ Δωδεκανήσου

Πίνακας τοποθετήσεων στην Α’ Δωδεκανήσου Πίνακας τοποθετήσεων στην Α’ Δωδεκανήσου (ορθή επανάληψη & μόρια)